Gdański Areopag Papieżowi  Świat po Janie Pawle II
Gdański Areopag Papieżowi

1-2 kwietnia 2006  1. Po roku - przed przyszłością
  2. Program
  3. Marco Politi: Czego Polacy nie wiedzą o swoim Papieżu?
  4. Debata: Czego nauczył nas Jan Paweł II?
  5. Dziękujemy
  6. Gazeta areopagowa