Gdański Areopag Papieżowi  Świat po Janie Pawle II

Dziękujemy

SPONSOR
Mecenaty:

Urząd Miasta Gdańska, prezydent Paweł Adamowicz
Urząd Marszałkowski, marszałek Jan Kozłowski


Podróż gości Areopagu współorganizuje: