Wiktor Pepliński

Medioznawca

Absolwent studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w Wydawnictwie Morskim. Kierując redakcją literatury społeczno-politycznej i popularnonaukowej morskiej zainicjował wiele serii wydawniczych, m.in. Historia Morska, Monografie Pomorskie czy Sławni Żeglarze. Od 1975 roku pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Zaczynał jako kierownik Zakładu Nauki o Książce w Instytucie Filologii Polskiej, obecnie jest Kierownikiem Zakładu Socjologii i Historii Dziennikarstwa w Instytucie Filozofii i Socjologii. W 1995 roku stworzył Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i kieruje nim po dziś dzień. Promotor i laudator doktoratu honoris causa przyznanego mnie Uniwersytet Gdański Ryszardowi Kapuścińskiemu.